grafiken


V01 HUNT


V04 Hirsch


V09 Kurzhaardackel Herzschlag


V12 Toller Kopf

V02 Sternstunden


V05 Deutsch Kurzhaar


V07 Beagel Herzschlag


V10 Kurzhaardackel Herzschlag mit Herz


V13 Toller Herzschlag mit Pfote


V15 Deutsch Drahthaar vorstehend

V03 Hunt.Grill.Eat


V06 TRUE HAPPY


V06 Deutsch Kurzhaar Herzschlag


V08 Beagel Herzschlag mit Herz


V11 Rauhaardackel Kopf


V14 Deutsch Drahthaar Kopf